Guinovart. Matèries en erupció: 1975-1985

Lloc:
Galeria Joan Prats
Adreça:
Balmes 54
Municipi:
Barcelona
Dia i hora:
Del 13 de desembre a 24 de febrer
Organitza:
Galeria Joan Prats